شیشه بالابر اتومبیل

شیشه بالابر اتومبیل

شیشه بالابر اتومبیل ، مفتخریم شیشه بالابر برقی اتومبیل شما را در حد قابل قبول و استاندارد تعمیر و یا قطعات آسیب دیده آن را تعویض نمائیم و یا در صورت آسیب جدی آن را با رضایت شما و با قیمت مناسب تعویض نمائیم ، و یا در صورت تمایل شما میتوانیم بالابرهای دستی اتومبیل شما را تبدیل به بالابرهای برقی نمائیم